Marija Šerifović – Jebeno doba….Marija Šerifović – Jebeno doba….


𝑫𝒐𝒃𝒂𝒓 𝒗𝒂𝒎 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒂𝒍𝒊 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒊, 𝒖𝒎𝒐𝒓𝒏𝒆 𝒑𝒕𝒊𝒄𝒆 Š𝒕𝒂 𝒗𝒂𝒎 𝒋𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝑷𝒍𝒋𝒖𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒌𝒐𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒖 𝒍𝒊𝒄𝒆 𝑶𝒗𝒐 𝒋𝒆 𝒃𝒂š š𝒖𝒈𝒂𝒗𝒐 ...

Procena – Slavica Đukić DejanovićProcena – Slavica Đukić Dejanović


𝐼𝑧𝑔𝑢𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑖𝑠𝑢 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑚𝑜𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑒š𝑛𝑒. 𝐾𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑘𝑜𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑖𝑚𝑜, 𝑖𝑚𝑎𝑚𝑜 ...