Tag: svoje

Marija Šerifović – Jebeno doba….Marija Šerifović – Jebeno doba….


𝑫𝒐𝒃𝒂𝒓 𝒗𝒂𝒎 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒂𝒍𝒊 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒊, 𝒖𝒎𝒐𝒓𝒏𝒆 𝒑𝒕𝒊𝒄𝒆 Š𝒕𝒂 𝒗𝒂𝒎 𝒋𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝑷𝒍𝒋𝒖𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒌𝒐𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒖 𝒍𝒊𝒄𝒆 𝑶𝒗𝒐 𝒋𝒆 𝒃𝒂š š𝒖𝒈𝒂𝒗𝒐 ...