Tag: psiholog

Put kojim se ređe ide – Skot Pek – LjubavPut kojim se ređe ide – Skot Pek – Ljubav


“𝑳𝒋𝒖𝒃𝒂𝒗 𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒍𝒊𝒌𝒂 𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒖𝒃𝒐𝒌𝒂 𝒅𝒂 𝒃𝒊 𝒊𝒌𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒊𝒍𝒂 𝒔𝒉𝒗𝒂ć𝒆𝒏𝒂, 𝒊𝒛𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒊𝒍𝒊 𝒐𝒈𝒓𝒂𝒏𝒊č𝒆𝒏𝒂 𝒓𝒆č𝒊𝒎𝒂.” “Š𝑖𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑠𝑡𝑣𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑟. 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 ...

Put kojim se ređe ide – Skot PekPut kojim se ređe ide – Skot Pek


“𝑃𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑑𝑢ℎ𝑜𝑣𝑛𝑜𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑢𝑔𝑜!” Skot Pek, Put kojim se ređe ide “𝑯𝑹𝑨𝑩𝑹𝑶𝑺𝑻 𝑲𝑶𝑱𝑼 𝑷𝑶𝑺𝑬𝑫𝑼𝑱𝑬 𝑽𝑬Ć𝑰𝑵𝑨 𝑷𝑨𝑪𝑰𝑱𝑬𝑵𝑨𝑻𝑨 𝑲𝑶𝑱𝑨 𝑺𝑬 ...

Procena – Slavica Đukić DejanovićProcena – Slavica Đukić Dejanović


𝐼𝑧𝑔𝑢𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑖𝑠𝑢 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑚𝑜𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑒š𝑛𝑒. 𝐾𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑘𝑜𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑖𝑚𝑜, 𝑖𝑚𝑎𝑚𝑜 ...