Tag: potkazivač

Odakle sam bila više nisam – Dejan Tiago StankovićOdakle sam bila više nisam – Dejan Tiago Stanković


“𝐼 š𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑜 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑖 𝑜𝑛𝑜 š𝑡𝑜 𝑗𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑙 𝑃𝑎𝑣𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑅𝑖𝑚𝑙𝑗𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎? 𝐴𝑘𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑗𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑙𝑒𝑑𝑖 𝐵𝑜ž𝑖𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑑𝑎 𝑖 𝑎𝑘𝑜 ...