knjigoljubac.com Preporuka za čitanje,Psihološki kutak Put kojim se ređe ide – Skot Pek

Put kojim se ređe ide – Skot Pek



Ponovo, sada iz drugačijeg ugla, preporučujem knjigu Put kojim se ređe ide, autor Skot Pek.

Ja ću vam knjigu preporučiti citatima, a vi sami odlučite da li je vreme da je pročitate ili ipak ne.

“Psihoterapija ne može predstavljati brzu ili jednostavnu proceduru.”

“Putovanje duhovnog rasta je veoma dugo.”

“NEUROZA JE UVEK ZAMENA ZA LEGITIMNU PATNJU”-JUNG

“One stvari koje su bolne, poučne su” – Bendžamin Frenklin

“SVAKO KO NIJE MENTALNO DEFEKTAN MOŽE REŠITI SVAKI PROBLEM, AKO JE VOLJAN DA MU POSVETI DOVOLJNO VREMENA I PAŽNJE.”

“Problemi ne nestaju. Moraju se rešavati, inače su velika prepreka u rastu i razvoju duha.”

“Ukoliko niste deo rešenja, onda ste sigurno deo problema”-Eldridž Kliver

“HRABROST KOJU POSEDUJE VEĆINA PACIJENATA KOJA SE DOBROVOLJNO PODVRGAVA PSIHOANALIZI, ČAK I NA POČETKU TERAPIJE I UPRKOS STEREOTIPNOM MIŠLJENJU, OTKRIVA DA SU U SUŠTINI TI LJUDI MNOGO SNAŽNIJI I ZDRAVIJI OD PROSEKA,”

“Kada bi čovek u svakoj situaciji otvoreno iskazivao svoje mišljenje o važnim i nevažnim stvarima, bio bi smatran nepoželjnim i opasnim za organizaciju. Stekao bi reputaciju drske osobe.”

“Balansiranje- vrsta discipline potrebna da se disciplinuje disciplina.”

“Suština discipline balansiranja je odricanje.”

“Tokom čitavog života, čovek mora nastaviti da uči da živi” – Seneka

“Ljubav je prevelika i preduboka da bi ikada bila shvaćena, izmerena ili ograničena rečima.”

“Širenje sopstvenih granica iziskuje napor. Granice se mogu proširiti samo prevazilaženjem, a prevazilaženje zahteva napor. Kada nekoga volimo, naša ljubav postaje vidljiva i stvarna kroz naš napor.”

“Podsticanje nezavisnosti je veći izraz ljubavi nego briga za ljude koji bi inače mogli sasvim uspešno da brinu o sebi.”

“Ljubav je: Pažnja”

“Hrabrost nije odsustvo straha. To je preduzimanje akcije uprkos strahu.”

“Ako smo te sreće da smo u poziciji da mnogi ljudi traže našu pažnju, moramo među njima odabrati koga ćemo voleti.”

“…postoji bezbroj duhova koji su zaključani iza nesalomljivih brava, tako da su i najveći napori da se podstakne njihov razvoj unapred su osuđeni na propast. Truditi se da volite nekoga ko se ne može duhovno razvijati kroz vašu ljubav, znači gubiti vreme, bacati seme na neplodnu zemlju.”

Knjiga Put kojim se ređe ide

Autor Skot Pek Slušala sam audio knjigu na Bookmate

#samopomoć#psihologija#psihoterapija#preporukezačitanje#knjigoljubac#sociopata#ljubav#radost#život#stres#pamet#trud#proces#radnasebi#rast#regresija#razvoj#ličnost#skotpek#putkojimseređeide#bookmate

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *