knjigoljubac.com Psihološki kutak Osnažite moć podsvesti – Marfi

Osnažite moć podsvesti – MarfiOvo je preporuka, ne za knjigu, nego za vodič kroz život.

Svakodnevno nas snalaze razne situacije, primamo udarce teških karaktera koji nas okružuju, trpimo kritike lošijih od nas, borimo se sa neljudima….neretko dozvoljavamo da nas TAKVI sažvaću i ispljunu pa bauljamo danima dok ne shvatimo sa kim smo imali posla.

A da li svako od nas, supersenzitivnih, ume da se izbori sam sa sobom, sa svojim emocijama koje su prouzrokovala loša ophođenja drugih prema nama?

Ja mislim da ponekad svi pokleknemo pod ovakvim teretom.

E baš zato vam od srca preporučujem da uz sebe imate ovu knjigu.

Sa vama ću podeliti sledeće navode kako bih vam prikazala način na koji Marfi pojašnjava svoja viđenja.

𝐸𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑧𝑟𝑒𝑙𝑜𝑠𝑡

𝑂𝑛𝑜 š𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑘𝑎ž𝑒 𝑛𝑒 𝑚𝑜ž𝑒 𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑧𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜𝑠𝑖𝑚 𝑎𝑘𝑜 𝑚𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑖 𝑡𝑜 𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑧𝑣𝑜𝑙𝑖𝑚𝑜. 𝐽𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑛𝑎č𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑚𝑜ž𝑒 𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑧𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟𝑎 𝑗𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑎š𝑖ℎ 𝑚𝑖𝑠𝑙𝑖.𝑅𝑒𝑐𝑖𝑚𝑜, 𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑗𝑢𝑡𝑖𝑚𝑜, 𝑚𝑖 𝑢 𝑚𝑖𝑠𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑚𝑜 𝑘𝑟𝑜𝑧 č𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑧𝑒.𝑃𝑜č𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑖š𝑙𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 š𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑚 𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑘𝑜 𝑟𝑒𝑘𝑎𝑜.𝑂𝑑𝑙𝑢č𝑢𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑎 ć𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑗𝑢𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑖 𝑢 𝑠𝑒𝑏𝑖 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑠𝑒ć𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑎.𝑍𝑎𝑡𝑖𝑚 𝑜𝑑𝑙𝑢č𝑢𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒.𝑀𝑜ž𝑑𝑎 ć𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑢 𝑛𝑒š𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑏𝑟𝑢𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑢 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢 𝑠𝑎 𝑜𝑣𝑖𝑚 š𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑚 𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑘𝑎𝑜𝑉𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑙𝑖, 𝑜𝑠𝑒ć𝑎𝑛𝑗𝑎, 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑜𝑑𝑖𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑗𝑢 𝑢 𝑣𝑎š𝑜𝑗 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑖.𝐾𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜 𝑧𝑟𝑒𝑙𝑖 𝑛𝑒 𝑜𝑑𝑔𝑜𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜 𝑛𝑎 𝑡𝑢đ𝑒 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘𝑒 𝑖 𝑜𝑠𝑢𝑑𝑒. 𝑈𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖 𝑡𝑜, 𝑧𝑛𝑎č𝑖 𝑑𝑎 𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑢𝑠𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑛𝑎 𝑛𝑖ž𝑖 𝑛𝑖𝑣𝑜 𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑙𝑖 𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑜𝑚 𝑘𝑜𝑗𝑎 𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑒 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑒.

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑗𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑢 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑢 𝑖 𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑧𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑘𝑜𝑚𝑒 𝑖 𝑛𝑖č𝑒𝑚𝑢 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑟𝑎š𝑛𝑗𝑖 𝑜𝑠𝑒ć𝑎𝑗 𝑠𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑎, 𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑜𝑔 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎.𝑁𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢š𝑡𝑎𝑗𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑢đ𝑖𝑚 𝑖𝑧𝑙𝑖𝑣𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑎 𝑖 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖𝑚 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑎. 𝑃𝑎𝑚𝑒𝑡𝑛𝑖𝑗𝑖 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢š𝑡𝑎. 𝑁𝑒 𝑏𝑢𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑡𝑖𝑟𝑎č. 𝐷𝑟ž𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑖ℎ 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎.

Knjiga Osnažite moć podsvesti, Autor Džozef Marfi, Izdavačka kuća Vulkan

#preporukazačitanje#knjigoljubac#moćpodsvesti#osnažiti#podsvest#svest#trauma#emotivnazrelost#radost#život#snaga#moć#prevazići#nedodirljiv#marfi#vulkan

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *