knjigoljubac.com Preporuka za čitanje OBRAZOVANA – Tara Vestover

OBRAZOVANA – Tara VestoverObično mi “ne leže” memoari, ali ovi memoari su sjajni. Tara Vestover je napisala svoju predivnu, potresnu životnu priču tako, da se svaki čitalac zapita 𝒌𝒂𝒅 𝒋𝒆 𝒐𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒋𝒌𝒂 𝒔𝒗𝒆 𝒐𝒗𝒐 𝒑𝒓𝒆ž𝒊𝒗𝒆𝒍𝒂 𝒊 𝒊𝒛𝒃𝒂𝒗𝒊𝒍𝒂 𝒔𝒆, 𝒛𝒂𝒓 𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒈𝒖 𝒊 𝒋𝒂.

Knjiga o porodici, ocu koji je potpuno okrenut samom sebi, protiv države i svega na svetu, smatra da sve može sam. Svoju suprugu je zastrašio navreme, kako bi svoju viziju sveta sprovodio neometano. Svoje sedmoro dece nije upisao u školu, nisu vakcinisani, nikada nisu bili kod doktora, nikada se nisu igrali ni družili sa drugom decom. Bili su izloženi stravičnom zlostavljanju. Oduzeta su im osnovna ljudska prava (pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodu). Njih četvoro se uspelo spasiti ali su potpuno odbačeni od strane porodice. Ostatak ću vam ispričati preko izdvjenih delova.

“𝑩𝒂𝒌𝒂 𝒋𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒍𝒊𝒍𝒂 𝒅𝒂 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂 𝒅𝒂 𝒌𝒓𝒆𝒏𝒆𝒎𝒐 𝒖 š𝒌𝒐𝒍𝒖, 𝒂 𝒏𝒆, 𝒌𝒂𝒌𝒐 𝒋𝒆 𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂, „𝒅𝒂 𝒍𝒖𝒕𝒂𝒋𝒖 𝒅𝒊𝒗𝒍𝒋𝒊𝒏𝒐𝒎 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒕 𝒅𝒊𝒗𝒍𝒋𝒂𝒌𝒂“. 𝑻𝒂𝒕𝒂 𝒋𝒆 𝒈𝒐𝒗𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒋𝒆 𝒅𝒓ž𝒂𝒗𝒏𝒂 š𝒌𝒐𝒍𝒂 𝒛𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒓ž𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒂 𝒖𝒅𝒂𝒍𝒋𝒊 𝒅𝒆𝒄𝒖 𝒐𝒅 𝒃𝒐𝒈𝒂. „𝑰𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒂𝒌𝒐 𝒎𝒐𝒈𝒖 𝒊𝒉 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒂𝒕𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒎 đ𝒂𝒗𝒐𝒍𝒖“ 𝒈𝒐𝒗𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒋𝒆.”

“𝑇𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑑 𝑑𝑜𝑔𝑎đ𝑎 𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑎: 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑖 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑗𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑒 𝑢𝑘𝑙𝑎𝑝𝑎, 𝑘𝑜𝑗𝑒 𝑗𝑒 𝑖𝑧𝑣𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒, 𝑎 č𝑖𝑗𝑖 𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑛𝑎š𝑡𝑖𝑚𝑜𝑣𝑎𝑛 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑒š𝑛𝑢 𝑚𝑒𝑙𝑜𝑑𝑖𝑗𝑢.

𝑇𝑎𝑗𝑙𝑒𝑟 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑘𝑛𝑗𝑖𝑔𝑒 𝑖 𝑡𝑖š𝑖𝑛𝑢. 𝑉𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑗𝑒 𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑢𝑗𝑒, 𝑠𝑟𝑒đ𝑢𝑗𝑒 𝑖 𝑒𝑡𝑖𝑘𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎.”

“𝒁𝒏𝒂č𝒊, 𝒗𝒂š𝒆 𝒏𝒐𝒈𝒆 𝒔𝒖 𝒋𝒂č𝒆? 𝑫𝒂 𝒍𝒊 𝒋𝒆 𝒕𝒐 𝒓𝒂𝒛𝒍𝒐𝒈 š𝒕𝒐 𝒎𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊𝒕𝒆 𝒏𝒂 𝒐𝒗𝒐𝒎 𝒗𝒆𝒕𝒓𝒖?” 𝑴𝒐𝒓𝒂𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒎 𝒅𝒂 𝒓𝒂𝒛𝒎𝒊𝒔𝒍𝒊𝒎 𝒑𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒈 š𝒕𝒐 𝒐𝒅𝒈𝒐𝒗𝒐𝒓𝒊𝒎. “𝑴𝒐𝒈𝒖 𝒅𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊𝒎 𝒏𝒂 𝒐𝒗𝒐𝒎 𝒗𝒆𝒕𝒓𝒖 𝒋𝒆𝒓 𝒏𝒆 𝒑𝒐𝒌𝒖š𝒂𝒗𝒂𝒎 𝒅𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊𝒎 𝒏𝒂 𝒏𝒋𝒆𝒎𝒖”, 𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒎. “𝑽𝒆𝒕𝒂𝒓 𝒋𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒐 𝒗𝒆𝒕𝒂𝒓. 𝑴𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒊𝒛𝒅𝒓ž𝒂𝒕𝒊 𝒐𝒗𝒆 𝒏𝒂𝒍𝒆𝒕𝒆 𝒏𝒂 𝒛𝒆𝒎𝒍𝒋𝒊, 𝒑𝒂 𝒊𝒉 𝒕𝒂𝒌𝒐 𝒎𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒊𝒛𝒅𝒓ž𝒂𝒕𝒊 𝒊 𝒖 𝒗𝒂𝒛𝒅𝒖𝒉𝒖. 𝑵𝒆𝒎𝒂 𝒓𝒂𝒛𝒍𝒊𝒌𝒆. 𝑶𝒔𝒊𝒎 𝒓𝒂𝒛𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒌𝒐𝒋𝒖 𝒔𝒕𝒆 𝒏𝒂𝒑𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒊 𝒖 𝒔𝒗𝒐𝒎 𝒖𝒎𝒖.” 𝑵𝒆𝒑𝒐𝒎𝒊č𝒏𝒐 𝒎𝒆 𝒋𝒆 𝒈𝒍𝒆𝒅𝒂𝒐. 𝑵𝒊𝒋𝒆 𝒔𝒉𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐. “𝑺𝒂𝒎𝒐 𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊𝒎”, 𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒎. “𝑺𝒗𝒊 𝒑𝒐𝒌𝒖š𝒂𝒗𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒛𝒖𝒋𝒆𝒕𝒆, 𝒅𝒂 𝒗𝒂𝒎 𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒃𝒖𝒅𝒖 𝒏𝒊ž𝒂 𝒋𝒆𝒓 𝒗𝒂𝒔 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒏𝒂 𝒑𝒍𝒂š𝒊. 𝑨𝒍𝒊 𝒈𝒓𝒃𝒍𝒋𝒆𝒏𝒋𝒆 𝒊 𝒉𝒐𝒅𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒏𝒊𝒔𝒖 𝒑𝒓𝒊𝒓𝒐𝒅𝒏𝒊. 𝑼č𝒊𝒏𝒊𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒃𝒆 𝒓𝒂𝒏𝒋𝒊𝒗𝒊𝒎. 𝑲𝒂𝒅 𝒃𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒐 𝒎𝒐𝒈𝒍𝒊 𝒅𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒊š𝒆𝒕𝒆 𝒔𝒗𝒐𝒋𝒖 𝒑𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖, 𝒐𝒗𝒂𝒋 𝒗𝒆𝒕𝒂𝒓 𝒏𝒆 𝒃𝒊 𝒃𝒊𝒐 𝒏𝒊š𝒕𝒂.”

Knjiga Obrazovana, Autor Tara Vestover, Izdavač https://www.facebook.com/stelaknjige

#knjiga #preporukezačitanje #knjigoljubac #obrazovanje #nasilje #mormoni #sekta #verskasekta #verskazajednica #bipolarniporemećaj #deca #žrtve #doktorat #magistar #naučnik #obrazovanje #sloboda #obrazovana #taravestover #stelaknjige

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *