knjigoljubac.com Psihološki kutak Kontrolisanje emocija – Dr Zoran Milivojević

Kontrolisanje emocija – Dr Zoran MilivojevićEmocije se, uglavnom, kontrolišu na dva načina.

Kontroliše se način na koji se emocije izražavaju (kontrola izražavanja) : *emocija se skriva, *njen intenzitet se predstavlja većim ili manjim nego što jeste, *emocija se izražava na način koji je prihvatljiv za druge, *emocija se glumi kada se ništa ne oseća a trebalo bi itd.

Kontroliše se samo osećanje emocije ili njeno doživljavanje (kontrola doživljavanja): *smanjenje intenziteta neželjenog osećanja, *izazivanje željenog osećanja, *pretvaranje neželjenog osećanja u ravnodušnost, itd.

Postoje situacije u kojima je najbolje ne izraziti osećanje iako je ono po svim svojim osobinama potpuno adekvatno.

Najveću fleksibilnost i sposobnost adaptacije ima osoba koja može izabrati kada je adekvatno da oseća, a kada je adekvatno da ne oseća.

Uspešni mehanizmi odbrane čine da osoba efikasno izbegava neželjeno osećanje, ali često vode poricanjima, iskrivljenjima ili falsifikovanjima stvarnosti (sebe, drugih ili sveta). Udaljavanje od stvarnosti čini ih neadekvatnim.

S druge strane, neuspešni mehanizmi odbrane ne samo da ne uspevaju da osobu oslobode neželjenog osećanja, već mogu biti  izraženi kao simptom ili poremećaj, što, samo po sebi, dovodi do novih problema i neprijatnih emocija.

Promenjena predstava trebalo bi da dovede do nekog drugog, poželjnog osećanja ili do ravnodušnosti, odnosno do prestanka neželjenog osećanja.

Poricanje jedan je od oblika selektivne percepcije kojim se ignorišu određeni čulni podaci (percepti) koji dolaze iz spoljašnjeg sveta čime se sprečava pobuđivanje neželjene emocije.

Negacija je ignorisanje sopstvenih osobina.

Potiskivanje ili represija sastoji se u sprečavanju prodiranja određenih mentalnih predstava u svest, odnosno, da se, ukoliko su bile svesne, selektivno zaborave. Time se neprihvatljiva emocija „drži” izvan svesnosti.

Cepanje omogućuje da se razdvoje pozitivni i negativni aspekti predstave o sebi ili o drugima, time što se prihvatljive predstave zadrže u svesti, a neprihvatljive potisnu ili projektuju.

Kada je projekcija mehanizam odbrane, tada se subjektove predstave o sebi ili drugima, koje bi, inače, izazvale neprihvatljivo osećanje, „opaze” kod drugih ljudi.

Veoma je bitno da naučimo kako da ovladamo svojim osećanjem besa ili sreće u datom trenutku, i na koji način da ta osećanja, odnosno emocije, iskažemo.

#preporukezacitanje #knjigoljubac #emocija #emocije #iskazatiemociju #kontrolisanjeemocija #ponasanje #bes #ljubav #percepcija #dozivljaj #osećanja #vladatisobom #cepanje #potiskivanje #negacija #neprihvatanje #poricanje #uspesno #neuspesno

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *