knjigoljubac.com Preporuka za čitanje,Psihološki kutak Dželat ljubavi – Irvin Jalom

Dželat ljubavi – Irvin JalomJalom je u knjizi Dželat ljubavi pisao o svojim psihoterapijama sa pacijentima kojima se desilo da je ljubav umrla…. na bilo koji način.

Svaka priča je posebna i svaka opisuje Dželata ljubavi na svoj način.

Ja ću vam preporuku pisati u izdvojenim citiranim “biserima” ovih terapija.

Čitajte sa pažnjom, pa, verujem da ćete znati da prepoznate dželata ukoliko bude i blizu vaše ljubavi.

“𝒁𝒂𝒎𝒊𝒔𝒍𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒍𝒆𝒅𝒆ć𝒖 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒖: 𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒐 č𝒆𝒕𝒊𝒓𝒊 𝒔𝒕𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒊 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒆 𝒏𝒆 𝒑𝒐𝒛𝒏𝒂𝒋𝒖 𝒊𝒛𝒎𝒆đ𝒖 𝒔𝒆𝒃𝒆 𝒅𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒔𝒖 𝒖𝒑𝒖𝒕𝒔𝒕𝒗𝒐 𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒍𝒆 𝒖 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒗𝒆 𝒊 𝒅𝒂 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒔𝒗𝒐𝒎 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒖 𝒑𝒐𝒏𝒂𝒗𝒍𝒋𝒂𝒋𝒖 𝒑𝒊𝒕𝒂𝒏𝒋𝒆: „Š𝒕𝒂 ž𝒆𝒍𝒊š?“

“𝑶𝒔𝒏𝒐𝒗𝒏𝒂 𝒖𝒛𝒏𝒆𝒎𝒊𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆 𝒓𝒂đ𝒂 𝒊𝒛 𝒏𝒆č𝒊𝒋𝒆𝒈 𝒏𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂, 𝒔𝒗𝒆𝒔𝒏𝒐𝒈 𝒊𝒍𝒊 𝒏𝒆𝒔𝒗𝒆𝒔𝒏𝒐𝒈, 𝒅𝒂 𝒊𝒛𝒂đ𝒆 𝒏𝒂 𝒌𝒓𝒂𝒋 𝒔𝒂 𝒔𝒖𝒓𝒐𝒗𝒊𝒎 ž𝒊𝒗𝒐𝒕𝒏𝒊𝒎 č𝒊𝒏𝒋𝒆𝒏𝒊𝒄𝒂𝒎𝒂, „𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂“ 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐𝒋𝒂𝒏𝒋𝒂.”

„𝑵𝒆 𝒑𝒍𝒂š𝒊𝒎 𝒔𝒆 𝒔𝒎𝒓𝒕𝒊. 𝑺𝒂𝒎𝒐 𝒏𝒆 ž𝒆𝒍𝒊𝒎 𝒅𝒂 𝒃𝒖𝒅𝒆𝒎 𝒕𝒖 𝒌𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒊.“ 𝑽𝒖𝒅𝒊 𝑨𝒍𝒆𝒏

„Š𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒋𝒆: 𝒎𝒖𝒅𝒓𝒐 𝒍𝒖𝒅𝒊𝒍𝒐 𝒊𝒍𝒊 𝒃𝒖𝒅𝒂𝒍𝒂𝒔𝒕𝒖 𝒓𝒂𝒛𝒍𝒐ž𝒏𝒐𝒔𝒕?“

„𝑫𝒐𝒃𝒊𝒋𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒏𝒐 š𝒕𝒐 𝒛𝒂𝒔𝒍𝒖ž𝒖𝒋𝒆𝒕𝒆, 𝒖 𝒛𝒂𝒗𝒊𝒔𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒐𝒅 𝒕𝒐𝒈𝒂 š𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒆 𝒖𝒓𝒂𝒅𝒊𝒍𝒊, 𝒊𝒍𝒊 𝒌𝒂𝒌𝒐 𝒔𝒕𝒆 ž𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 𝒔𝒗𝒐𝒋 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒅𝒂š𝒏𝒋𝒊 ž𝒊𝒗𝒐𝒕. 𝑴𝒐ž𝒆𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒐𝒅𝒆𝒕𝒆 𝒏𝒂𝒗𝒊š𝒆 𝒊𝒍𝒊 𝒏𝒂𝒏𝒊ž𝒆.“

“𝑶𝒔𝒆ć𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒅𝒂 𝒋𝒆 „𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂𝒍𝒐 𝒅𝒂 𝒖𝒓𝒂𝒅𝒊 𝒋𝒐š 𝒏𝒆š𝒕𝒐“ 𝒐𝒅𝒓𝒂ž𝒂𝒗𝒂, č𝒊𝒏𝒊 𝒎𝒊 𝒔𝒆, ž𝒆𝒍𝒋𝒖 𝒌𝒐𝒋𝒂 𝒔𝒆 𝒌𝒓𝒊𝒋𝒆 𝒊𝒔𝒑𝒐𝒅 𝒕𝒐𝒈𝒂 – 𝒅𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒊š𝒆 𝒐𝒏𝒐 š𝒕𝒐 𝒔𝒆 𝒏𝒆 𝒎𝒐ž𝒆 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊.”

“𝑻𝒐 𝒋𝒆 𝒏𝒂𝒋𝒔𝒕𝒓𝒂š𝒏𝒊𝒋𝒂 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓 𝒖 𝒗𝒆𝒛𝒊 𝒔𝒂 𝒖𝒎𝒊𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒎 – š𝒕𝒐 𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒖𝒓𝒂𝒅𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒊.”

“𝑲𝒂𝒐 𝒑𝒓𝒗𝒐, 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒊𝒛𝒎𝒆đ𝒖 𝒔𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊 𝒋𝒆𝒛𝒊𝒌𝒂. 𝑼𝒎 𝒎𝒊𝒔𝒍𝒊 𝒖 𝒔𝒍𝒊𝒌𝒂𝒎𝒂, 𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒂 𝒃𝒊 𝒌𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒓𝒂𝒐 𝒔𝒂 𝒅𝒓𝒖𝒈𝒊𝒎, 𝒎𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊 𝒔𝒍𝒊𝒌𝒖 𝒖 𝒎𝒊𝒔𝒂𝒐, 𝒂 𝒛𝒂𝒕𝒊𝒎 𝒎𝒊𝒔𝒂𝒐 𝒖 𝒋𝒆𝒛𝒊𝒌. 𝑻𝒂𝒋 𝒑𝒖𝒕 𝒐𝒅 𝒔𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒅𝒐 𝒋𝒆𝒛𝒊𝒌𝒂 𝒏𝒊𝒋𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒛𝒅𝒂𝒏.”

“𝑳𝒋𝒖𝒅𝒊 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒆 𝒐𝒔𝒆ć𝒂𝒋𝒖 𝒑𝒓𝒂𝒛𝒏𝒐, 𝒏𝒊𝒌𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒏𝒆 𝒊𝒛𝒍𝒆č𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒑𝒂𝒏𝒋𝒆𝒎 𝒔𝒂 𝒅𝒓𝒖𝒈𝒐𝒎 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒕𝒑𝒖𝒏𝒐𝒎 𝒐𝒔𝒐𝒃𝒐𝒎.”

“𝑶𝒔𝒆ć𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒏𝒆 𝒔𝒍𝒆𝒅𝒆 𝒖𝒗𝒆𝒌 𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒂. 𝑼 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓𝒊, 𝒐𝒃𝒊č𝒏𝒐 𝒊𝒉 𝒏𝒆 𝒔𝒍𝒆𝒅𝒆.”

“𝑫𝒂 𝒔𝒂𝒎 𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒂𝒗𝒂𝒐 𝒐𝒔𝒆ć𝒂𝒏𝒋𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒗𝒂𝒌𝒊 𝒑𝒖𝒕 𝒌𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒂𝒎 𝒃𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒗𝒓𝒆đ𝒆𝒏, 𝒏𝒊𝒌𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒊𝒈𝒅𝒆 𝒏𝒆 𝒃𝒊𝒉 𝒅𝒐𝒈𝒖𝒓𝒂𝒐.”

Knjiga Dželat ljubavi

Autor Irvin Jalom

Izdavač Kosmos knjige

#ljubav#ljubavumire#ubicaljubavi#smrt#strahodsmrti#strahodnapuštanja#samoća#strahodsamoće#nemoć#impotencija#libido#jalom#psihijatar#psihoterapija#veza#brak#gubitak#kosmosknjige#preporukezačitanje#knjigoljubac

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *