knjigoljubac.com Omiljene knjige Azbuka mog života – Mirjana Bobić Mojsilović

Azbuka mog života – Mirjana Bobić MojsilovićNa slovo, na slovo……ja sam osetila da je Ć, mada kod Mire nije 🙂

“𝐴𝑙𝑖 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑛𝑖𝑘𝑜𝑚 𝑛𝑖𝑠𝑎𝑚 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑖𝑙𝑎, 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑖, 𝑑𝑎 𝑚𝑢ž𝑎 𝑜𝑑𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑒 𝑚𝑜ž𝑒š 𝑜č𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑖š, 𝑑𝑎 𝑡𝑖 𝑗𝑒 𝑜𝑑𝑣𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛, 𝑑𝑎 𝑡𝑖 𝑠𝑚𝑒𝑡𝑎, 𝑑𝑎 𝑗𝑒 𝑣𝑖š𝑎𝑘 𝑧𝑎𝑡𝑜 š𝑡𝑜 𝑗𝑒 𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑏𝑎, 𝑝𝑟𝑣𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑎, 𝑚𝑜𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑣𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑎, 𝑚𝑜𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑑𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑒š𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑢 𝑚𝑒𝑛𝑖, 𝑛𝑒𝑘𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑖 𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑔𝑢 𝑑𝑎 𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚, 𝑠𝑎𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑙𝑖𝑚 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑘𝑜 𝑡𝑒 𝑛𝑒 ž𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑢 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑜𝑗 𝑏𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑖. 𝐴𝑙𝑖 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒 ć𝑢𝑡𝑖, 𝑘𝑎𝑜 š𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑣𝑒𝑚𝑢 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑚 ć𝑢𝑡𝑖 – 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑒 𝑜 𝑣𝑎­ž𝑛𝑖𝑚 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎, 𝑜 𝑟𝑎č𝑢𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑜 𝑧𝑎𝑏𝑎𝑣𝑖š𝑡𝑢, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖č𝑘𝑜𝑗 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑗𝑖, 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖, 𝑎𝑙𝑖 𝑜 𝑜𝑠𝑒ć𝑎𝑛𝑗𝑖𝑚𝑎, 𝑠𝑡𝑟𝑎ℎ𝑜𝑣𝑖𝑚𝑎, 𝑠𝑢𝑚𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎, 𝑜 𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑖, 𝑡𝑜 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑡𝑠𝑘𝑖, 𝑡𝑜 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑎𝑡𝑒𝑙𝑗𝑠𝑘𝑖, 𝑡𝑜 𝑗𝑒 𝑢𝑣𝑜𝑑 𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒. Ć𝑢𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑗𝑒 𝑧𝑙𝑎𝑡𝑜.”

Autor Mirjana Bobic Mojsilovic

Knjiga Azbuka mog života

Za više sličnog sadržaja posetite blog http://knjigoljubac.com/

#knjiga#book#azbukamogživota#preporukazačitanje#mirjanabobićmojsilović#brak#ljubav#ćutanje#zlato#prepreka #muž#prezir#višak#beba#važno#računi#zabavište#politika#besparica#truljenje

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *