knjigoljubac.com Psihološki kutak Asertivna prava – Mr Anđela Zlatković

Asertivna prava – Mr Anđela Zlatković

Asertivna prava

Ona su svojstvena svakome od nas, u bilo kojoj međuljudskoj interakciji, te asertivna osoba uvažava i asertivna prava svojih sagovornika. U daljem tekstu ćemo definisati koja su to prava.

1.Moje je pravo da procenjujem svoje ponašanje i da snosim posledice za isto, ako je to potrebno.  Iz njega proističu sva ostala. Odnosi se na svesnost osobe da je odgovorna za sebe i svoje postupke, kao i da poricanje ili ignorisanje odgovornosti ne umanjuje posledicu.

2.Moje je pravo da ne dajem objašnjenja i izvinjenja za svoje ponašanje. Ako ovo povežemo sa prethodnim pravom da je svako od nas procenjivač onoga što radi, onda sledi da ne moramo svoje ponašanje da objašnjavamo drugima kako bi oni procenjivali da li je ono ispravno.

3.Ja odlučujem da li je moja dužnost da rešavam probleme drugih ljudi. Svako od nas je odgovoran da rešava svoje probleme. Mi, dakle, nemamo obavezu da rešimo tuđi problem, i u skladu sa tim sagledavamo gde su granice naših mogućnosti kada nekome pomažemo.

4.Imam pravo da menjam svoje mišljenje. Naša uverenja nisu rigidna i fleksibilna, niti treba da budu. Očekivano je da se menjaju tokom vremena, od iskustva do iskustva, a to nam i omogućava da se bolje nosimo sa različitim situacijama. Menjaju se, takođe, i želje i potrebe.

5.Imam pravo da pogrešim. Ljudi su pogrešiva bića. Kada se usvoji ovo uverenje otvara se polje za asertivnu komunikaciju.

U tom smislu, ukoliko nam neko, recimo, prebacije zato što kasnimo, asertivan odgovor bi bio: ,,U pravu si, kasnim’’.

6.Imam pravo da kažem ,,ne znam’’.  Pravo koje je u vezi sa ovim, i takođe se smatra asertivnim je: ,,Imam pravo da dam sebi vremena da razmislim pre nego što odgovorim na neko pitanje’’.

7.Imam pravo da kažem ,,ne razumem’’. Niko od nas ne može i nije dužan da čita i razume tuđe misli. Sagovornici koji to očekuju od nas, bez jasnog verbalnog definisanja svojih želja, ujedno očekuju i neasertivnu komunikaciju. Tuđe misli i očekivanja možemo da naslućujemo, ali to ostavlja puno prostora za nesporazume i konflikte koji mogu da proisteknu iz istih.

8.Imam pravo da kažem ,,ne’’. Kada osvestimo ovo pravo, na lakši način ćemo izražavati i svoje želje, potrebe, stavove, postavljaćemo zdrave granice u odnosu na druge ljude, i direktno otvoriti put ka asertivnoj komunikaciji i kostruktivnom rešavanju problema.

9.Imam pravo da se sa nekim ne slažem, iako će ga to možda povrediti. Osobe koje ne ostvaruju ova svoja prava, često postaju objekat različitih manipulacija i razvijaju duboko unutrašnje nezadovoljstvo.

10.Moje odluke ne moraju uvek i u potpunosti biti logične. U našim mislima, emocijama i željama često nema puno logike i teško ih je svrstati u isključive kategorije ,,crno’’ ili ,,belo’’. U različitim situacijama osećamo različite emocije, imamo različita razmišljanja i želje. Vodeći se isključivo logikom, često ograničavamo sebe na ono što okruženje od nas očekuje, verujući da mi sami nismo dovoljno objektivni.

Prava za koja možemo reći da su srodna ovom su:

10/a Imam pravo da se osećam dobro u svojoj koži/ zbog svog ponašanja/ načina života

10/b Imam pravo da samostalno odlučujem o svojim prioritetima, o svom vremenu, o tome kako ću i sa kim da ga provodim.

11.Imam pravo da kažem ,,to nije moja stvar/briga’’. Često se u komunikaciji od nas zahteva da nešto ,,moramo’’ (što automatski kod nas može razviti otpor), a imamo tendenciju i da sami sebi postavljamo takva pravila – na primer, da težimo ka savršenstvu. Za obe strane, kao i za samu komunikaciju, bilo bi produktivnije osvestiti da li i ko nad nečim zaista ima kontrolu i u kojoj meri.

12.Imam pravo da osetim bilo koju emociju, i da je pokažem na neugrožavajući način

13.Imam pravo da očekujem poštovanje i uvažavanje

14.Imam pravo da uživam u svojim uspesima i budem ponosana na sebe…

Asertivna komunikacija se smatra najefikasnijim načinom komunikacije.

To je veština koja se uči.

Omogućava nam da gradimo zdrave, funkcionalne odnose sa svojim okruženjem.

Međutim, da bi se to postiglo bitno je i da samo okruženje bude spremno da asertivno odgovori.

Da li Vama polazi za rukom da u komunikaciji budete asertivni?

Mr Andjela Zlatković, specijalni pedagog i KBT savetnik

#citati #booklover #mudrost #book #misli #bookworm #sreca #reading #bookish #bibliophil  #citatiosreci #srbija #asertivnaprava #prava #asertivnost #psihologija #pedagogija #inspiracija #radost #motivacionicitati #citatizasvakoga #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #happy #mudrost #iskustvo #readingtime #preporukezačitanje #knjigoljubac

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *