Mirjana Bobić MojsilovićMirjana Bobić Mojsilović


𝑲𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐č𝒏𝒆𝒎𝒐 𝒅𝒂 𝒕𝒓𝒂ž𝒊𝒎𝒐 𝒔𝒓𝒆ć𝒖 𝒊𝒛𝒗𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒊𝒉, 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂𝒋𝒆𝒎𝒐 𝒅𝒐𝒃𝒓𝒐𝒗𝒐𝒍𝒋𝒏𝒆 𝒔𝒍𝒖𝒈𝒆 𝒐𝒏𝒊𝒉 𝒌𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒖 𝒏𝒂𝒎 𝒐𝒅 ž𝒊𝒗𝒐𝒕𝒂 𝒏𝒂𝒑𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒊 𝒑𝒂𝒌𝒂𝒐. #citat ...

Azbuka mog života – Mirjana Bobić MojsilovićAzbuka mog života – Mirjana Bobić Mojsilović


“𝑵𝒆𝒎𝒂𝒋𝒖 𝒑𝒐𝒋𝒎𝒂 𝒎𝒖š𝒌𝒂𝒓𝒄𝒊, 𝒐𝒏𝒊 𝒏𝒆 𝒛𝒏𝒂𝒋𝒖 𝒌𝒐𝒍𝒊𝒌𝒐 𝒎𝒐ž𝒆 𝒅𝒂 𝒃𝒖𝒅𝒆 𝒅𝒖𝒃𝒐𝒌𝒂 𝒎𝒓ž𝒏𝒋𝒂 𝒌𝒐𝒋𝒂 𝒔𝒕𝒊ž𝒆 𝒊𝒛 𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒔𝒌𝒆 𝒍𝒋𝒖𝒃𝒂𝒗𝒊.” Mirjana Bobic Mojsilovic ...